Skip to main content

Felberturmmuseum - Mittersill

Het Felberturmmuseum in Mittersill bestaat uit verschillende onderdelen, te weten:

De Felberturm (Felbertoren)

Dit is het hoofdgebouw van het museum en het dateert uit de 12e eeuw. De toren was vroeger het woonverblijf van de landheren van Velm. Later, rond 1470, werd het de zetel van pachtheren totdat het in de 19e eeuw uiteindelijk verviel tot een ruïne. In 1963 werd de toren opnieuw opgebouwd zodat het in 1969 dienst kon gaan doen als hoofdverblijf van het Felberturmmuseum. In de Felberturm treft u op drie verdiepingen talrijke exposities aan, zoals een omvangrijke mineralencollectie, een unieke verzameling van religieuze kunst en een tentoonstelling met allerlei vreemdsoortige ski's. Uiteraard vindt u er ook informatie over de natuur in het Hohe Tauern gebied en oude foto's van het plaatsje Mittersill.

Het Schul- of Sängerhaus

Dit gebouw is het laatste toegevoegd aan het Felberturmmuseum. Het is het voormalige schoolgebouw en werd in 1609 gebouwd. Oorspronkelijk stond het naast de Felberkerk maar in 1998 is het afgebroken en opnieuw opgebouwd op het museumterrein. Er is een expositieruimte voor speciale tentoonstellingen en er is een historische schoolklas te bekijken.

Het brandweerhuis

In dit gebouw, dat is ingericht als een brandweermuseum, zijn enkele oude brandweerauto's en andere brandweer attributen te bezichtigen.

St. Nikolaus kerk van Felben

Deze kerk is in 1250 gebouwd in opdracht van de landheren van Velm en is de moeite waard om te bekijken.

Museum Mittersill