Skip to main content

Fuscher Tal - wildpark Ferleiten en Rotmoos

Beschrijving wandeling

Het Fuschertal beschikt over vele wandelbestemmingen die de moeite waard zijn. Het wildpark Ferleiten ligt direct naast het tolkantoor van de Groβglockner Hochalpenstraβe, waar een groot parkeerterrein voorhanden is. Het Rotmoos, een kalkrijk laagveen, is één van de grootste en belangrijkste moerassen in de Hohe Tauern. Heel bijzonder is het Standelkruid, deze heerlijke orchideeënsoort bloeit in de vroege zomer met duizenden tegelijk en geeft het laagveen een prachtige rode kleur. Opvallend zijn de stenen muren van zwerfstenen voor het afgrenzen van weides ("Steinhage" genoemd) die je hier nog in grote getalen aantreft.

Impressie Fuscher Tal

Kenmerken wandeling

  • Uitgangspunt: Tolkantoor Ferleiten van de Groβglockner Hochalpenstraβe
  • Toegangsweg: Vanaf de gemeente Fusch in het Nationaal Park Hohe Tauern in zuidelijke richting rijden tot het tolkantoor, parkeren bij het tolkantoor Ferleiten (tegen betaling)
  • Looptijd: Vanaf de parkeerplaats in westelijke richting via de Fuscher Ache, daarna richting het zuiden over een goederenweg naar het Rotmoos in ca. 1 uur.
  • Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

Aanbevolen wandelkaarten Salzburg